Aplikacja

Aplikacja RissControl jest innowacyjnym oprogramowaniem zarządzającym i wspomagającym prowadzenie długoterminowych badań rys i pęknięć na obiektach budowlanych. Poprzez przeglądarkę internetową umożliwia dostęp do danych pomiarowych pobranych z urządzeń pomiarowych zainstalowanych w miejscach występowania rys, prezentację wyników pomiarów w formie wykresów, tabel, zarządzanie użytkownikami, punktami pomiarowymi, przyporządkowanie powiadomień (alarmów) SMS, e-mail dla wartości progowych.

Obecnie do zadań budowlanych zalicza się nie tylko wznoszenie nowych budowli, lecz w większym stopniu utrzymanie już istniejących np.: zabytkowych w dobrym stanie. Dostęp do bieżących danych w diagnostyce zagrożonych obiektów budowlanych jest niezwykle ważny tam, gdzie dochodzi do ich deformacji na skutek czynników naturalnych, bądź przyczyn powodowanych działalnością człowieka. Prowadzenie zaawansowanego monitoringu rys i pęknięć w istotny sposób wpływa na jakość i szybkość podejmowanych decyzji oraz usprawnia proces oceny stanu zagrożenia bezpośrednio wpływając na bezpieczeństwo budowli oraz ludzi. Dostarczanie precyzyjnych informacji o zmianie wielkości rys ma również szczególne znaczenie przy podejmowaniu działań profilaktycznych, zaradczych, dotyczących sposobu i zakresu zabezpieczenia budowli.

Serwis RissControl jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla firm które ustalą formę współpracy przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji.