Kontakt

Riss Control

SECO – Biuro Inżynierskie Sp. z o.o.
ul. Wyciąska 55
31-998 Kraków, Polska
tel. 501 00 82 88

NIP: 549-240-67-03
REGON 121331789
Kapitał zakładowy: 5 000 PLN
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000364374

Serwis RissControl jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla firm które ustalą formę współpracy przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji.