Oferta

Oferujemy dostęp on-line do narzędzia programistycznego, pracującego w formie aplikacji internetowej, umożliwiającego niezwykle innowacyjne podejście do prowadzenia i zarządzania projektami badań rys i pęknięć. Poprzez automatyczne pobieranie, gromadzenie, przetwarzanie i opracowanie danych z urządzeń pomiarowych procesy badań deformacji budowli przebiegają sprawnie, systematycznie, są bardziej precyzyjne, co w znacznym stopniu wpływa na jakość oceny stanu budowli. Naszą oferta skierowana jest do biur inżynierskich, firm konstrukcyjnych, ekspertów z branży budowlanej planujących lub prowadzących długoterminową obserwację zmian wielkości rys i pęknięć (deformacji budowli). Z narzędziem Risscontrol wykonywanie badań deformacji nawet dla dużej liczby obiektów budowlanych jest zadaniem prostym, nie wymagającym ciągłego zaangażowania w prowadzenie regularnych odczytów ze strony osób obsługujących.

Oferta-3

Zarządzanie projektami badawczymi

proste dodawanie, modyfikowanie, wyszukiwanie informacji o projekcie (obiekcie badań)

Oferta-4

Dodawanie użytkowników

posiadając konto administracyjne można dodawać użytkowników, definiować ich zakres uprawnień w systemie.

Oferta-1

Wysyłanie alarmów

gdy oprogramowanie odczyta wynik z układu pomiarowego przekraczający zadaną wartość, natychmiast wyśle wiadomość sms lub e-mail do uprawnionego użytkownika

Offset

Ustawienie off-set

daje możliwość bardzo szybkiej oceny przemieszczenia w obrębie rysy. Określenie zmian wielkości rysy na podstawie nieopracowanych danych pomiarowych jest czasochłonne, dlatego po kliknięciu w pierwszy pomiar w kolumnie tabeli aplikacja automatycznie obliczy różnicę pomiędzy kolejną, a pierwszą wartością pomiaru (Bn = An - A1) do końca kolumny.

Oferta-2

Prezentacja danych w formie wykresów

dane prezentowane są w formie wykresów w czytelny sposób, użytkownik może dowolnie zmieniać zakres czasowy danych prezentowanych na wykresie, włączać lub wyłączać interesujące go przebiegi pomiarów poprzez kliknięcie w wybrany opis na legendzie wykresu.

Reg_lin

Dodawanie linii regresji liniowej

ze względu na różne czynniki zewnętrzne wpływające na pomiar, ustalenie trafnej diagnozy może okazać się niezwykle trudne. Za pomocą tej funkcji analiza wyników i ustalenie przyczyny będzie ułatwione.

Tab

Prezentacja danych w formie tabel

dane odczytane z urządzeń pomiarowych są prezentowane w tabeli z interwałem czasowym określonym przez urządzenie pomiarowe można wybrać, które kolumny będą prezentowane, a także zakres czasowy wg kalendarza. Dane z ustalonego zakresu można pobrać do pliku w formacie .pdf .csv .xml .xls . Najnowszy wiersz prezentuje dane bieżące.

Oferta-1

Podłączanie wielu urządzeń pomiarowych

podłączenie do systemu urządzeń pomiarowych odbywa się w prosty sposób. Wystarczy podłączyć urządzenie do Internetu, następnie wybrać w aplikacji markę i model urządzenia pomiarowego, podać jego adres IP oraz port. Aplikacja komunikuje się z urządzeniami pomiarowymi z użyciem protokołu internetowego MODBUS TCP/IP. Urządzenie pomiarowe powinno posiadać odpowiednio skonfigurowany interfejs internetowy.

Aplikacją można monitorować również inne procesy.
Serwis RissControl jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla firm które ustalą formę współpracy przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji.